สล็อต

Testimonials - Idle Winds | Idle Winds
Home Testimonials - Idle Winds

Excellent Service

Good morning Paulo

I have to thank you and your staff for the BEST, most opulent, smoothest dinner we have yet had.
A million thank yous from all of us to all of you for all the effort you put in, the care and concern we were shown.
The venue looked awesome, the food sublime - everything was perfect and beyond our expectations.
Thank you, thank you, thank you!


Deena van Niekerk
Perfect Directions
1 December 2012

Excellent Service

Good morning Paulo and Michelle

We would like to say a BIG thank you to all at Idle Winds for an incredible weekend. The venue is stunning, the accommodation perfect, the food was exceptional and the hospitality very warm with that needed personal touch.

Your staff is very professional and were so willing to help with whatever request we had. We have etched up a lot of new memories that will be looked back on with a fondness in our hearts and smiles on our faces.

The team building guys were brilliant and a lot of fun was had by all. We have a lot of stiff bodies, however the long lasting effects of this weekend will stay with us for a long time.

We will certainly recommend Idle Winds as the perfect conference and team building venue.

Kind regards
Arlene Cravo
Barloworld Logistics
10 September 2012

Excellent Service

Dear Michelle

On behalf of the SizweNtsalubaGobodo (SNG) we would like to thank you and the whole staff of IDLE Winds for making our function a success.

The venue and decoration were superb and the food was delicious.

More and above the welcome we got especially from the following staff Cecilia, Patrick, Alec and the manager was wonderful.

And you Michelle you are the best, despite us coming looking for the venue without an appointment and on your busy day, you accommodated us.

Keep up the good work.

Much appreciated.

Regards,
Bessie Maphosa
Admin. Manager IT & Internal Audit
25 November 2011

Excellent Service

Morning Paulo

I would just like to say a BIG thank you for the outstanding service we received this weekend with our stay at your lodge

The staff were professional and prompt to assist and also extremely friendly

The food was also excellent and of the highest quality and standard

Please keep up this wonderful service that you provide, and also compliment the staff on our behalf

We will definitely visit again

Once again thank you, we were blown away!!!!

Regards

Mr and Mrs Storm
26 November 2011

Excellent Service

Dear Michelle,

On behalf of my team, i would like to congratulate you and your team in hosting and arranging one of our most successful conferences in a professional and friendly manner.

Your attention to detail, the service, the food and the facilities were of the highest order and i would be proud to recommend your venue and service to my friends and colleagues.

Well done and thank you!

Best regards,
Darryl Thwaits Chief Information Officer Tiger Brands IT Services

Excellent Service

Hi Michelle

Baie dankie vir ‘n weereens heerlike Talisman Verskaffers Dag by Idle Winds!!

Baie dankie vir julle goeie diens en bereidwilligheid om agteroor te buig om aan ons behoeftes te voorsien. Dit is so lekker om die afgelope 3 jaar ‘n verhouding met julle te kon opbou en saam met julle te werk.

Die kos was ook soos altyd heerlik!!

Dra asseblief ons dank oor aan elke Idle Winds personeellid wat êrens betrokke was by ons dag!

Vriendelike groete

Hannecke Jooste | Office & Brand Manager Talisman Franchise Operations (Pty) Ltd Augustus 23 2011

Excellent Service

Hi Paulo

We want to extend our thanks & appreciation for the most perfect lunch for the Golden Anniversary on Sunday. The staff were amazing & the setting just right. The food & its presentation was outstanding. Please extend this message to all the staff at Idle Winds.

Regards, Julian & Sheryl Turner

Excellent Service

Hi Michelle

Thank you so much we had an amazing time, please thank your staff they were fantastic! Thank you for the suite it was a wonderful surprise – I went to bed at 1.30 to be woken by ten girls bearing bottles at 2am demanding to carry on the party – it was loads of fun.

Once again thanks so much we left with happy memories and many a hangover. Will be back for the 30th!!

Regards, Kate Potchefstroom Girls High – Class of ‘86

Excellent Service

Good morning Michelle,

Sadly, I could not get hold of you on Friday before I left!

I don’t know if you got my voicemail, but I just wanted to thank you for a great function! We really have no complaints – everything ran smoothly. I’ll definitely recommend your venue to anyone, and will hopefully work with you myself again in the future.

Best wishes there, and please extend my thanks to your wonderful team as well.

Kind Regards Danelle Boerman Concentrator Operations A member of the Anglo American plc group

Excellent Service

Hi Michelle,

It was an absolute pleasure meeting you. We all had a blast. You should see the positive mails circulating this morning. Awesome. You are a great host and I will most definitely recommend Idle Winds to my many friends and colleagues.

Take care,

Regards Vernon Nedbank

Testimonials

Hi Paulo

A very big thank you to you & your team for all your assistance in making Cont inental Tyre’s WC experience in Jhb a great one! Special
.....read more

NATALIE CLOETE
Read More Testimonials

View Availability


Request Availability

Date of Function

The No of peoples

Full Day

Accommodation Required

Room Type

Conference venue required

captcha

Afristay has named Idle Winds Lodge as a Best Value Hartbeespoort Dam Bed and Breakfast
http://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindsfade4000