สล็อต

Finding a great team building venue in Gauteng | Idle Winds
Home Finding a great team building venue in Gauteng

Finding the right team building venue in Gauteng can be tricky because in order to ensure that everyone has a productive and enjoyable experience, the accommodation, facilities and the appeal of the venue must be considered.

The Importance of a good learning environment

Team building has proven to be a great way to establish and maintain good working relationships between co-workers, sports team members, school learners and even family members. It helps to establish co-operation between teammates, allowing individuals to develop the skills needed to function productively together, get them thinking as a unit and establish strong leadership qualities.

Considerations when choosing a venue:

Contact Idle Winds and speak to our conference co-ordinator for more information on our team building venue in Gauteng.

Testimonials

Hi Michelle

Baie dankie vir ‘n weereens heerlike Talisman Verskaffers Dag by Idle Winds!!

Baie dankie vir julle goeie diens en bereidwilligheid om agteroor te buig om aan ons behoeftes te voorsien.
.....read more

Hannecke Jooste
Read More Testimonials

View Availability


Request Availability

Date of Function

The No of peoples

Full Day

Accommodation Required

Room Type

Conference venue required

captcha

Afristay has named Idle Winds Lodge as a Best Value Hartbeespoort Dam Bed and Breakfast
http://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindsfade4000