สล็อต

Planning your own event? Tips from a function venue in Gauteng | Idle Winds
Home Planning your own event? Tips from a function venue in Gauteng

Planning your own event? Tips from a function venue in Gauteng

As an experienced function venue in Gauteng, we know that lot of organisation goes into any event – whether it’s a Christmas party, a birthday or an anniversary celebration.

Hiring an event planner is not an option for everyone – as they can be pretty expensive and most people love to get involved in the planning of their event themselves, even if it is a little stressful. If you’re lucky, your venue will have friendly, helpful staff members who will assist you with all your planning!

Event planning tips for a stress-free function!

There is no fool proof guide to follow for hosting a successful event, but by planning ahead, considering your guests’ needs and choosing a suitable event venue, you are already on the right path to throwing an unforgettable party!

Contact Idle Winds for more information on our function venue in Gauteng.

Testimonials

Hi Michelle

Baie dankie vir ‘n weereens heerlike Talisman Verskaffers Dag by Idle Winds!!

Baie dankie vir julle goeie diens en bereidwilligheid om agteroor te buig om aan ons behoeftes te voorsien.
.....read more

Hannecke Jooste
Read More Testimonials

View Availability


Request Availability

Date of Function

The No of peoples

Full Day

Accommodation Required

Room Type

Conference venue required

captcha

Afristay has named Idle Winds Lodge as a Best Value Hartbeespoort Dam Bed and Breakfast
http://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindshttp://www.idlewinds.co.za/wp-content/themes/IdleWindsfade4000